Advocaat arbeidsrecht inschakelen

belastingadviseur in Zeist

Een advocaat arbeidsrecht is iemand die zich op juridisch gebied heeft gespecialiseerd in arbeidsrecht. Daarbij kun je denken aan contracten en overeenkomsten. Een advocaat arbeidsrecht kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden in onderhandelingen en de cao of arbeidsovereenkomst erop naslaan. Je hebt niet altijd een advocaat arbeidsrecht nodig, maar op iedere werkplek zal je vroeg of laat wel in aanraking met zo iemand komen. Op elke werkvloer heb je nu eenmaal te maken met een werkgever, werknemers en contracten en overeenkomsten. Daar kan soms juridische ondersteuning noodzakelijk bij zijn.

Voor wie is zo’n advocaat?

Een advocaat arbeidsrecht kan ingeschakeld worden door de werkgever en door de werknemer. Hij of zij kan beide partijen bijstaan of door iedere partij kan een andere advocaat arbeidsrecht ingeschakeld worden. In de praktijk wordt de advocaat arbeidsrecht vooral voor adviezen ingeschakeld. Voor een werkgever kan dit bijvoorbeeld zijn bij het opstellen van contracten. Voor de werknemer kun je hierbij denken aan beëindigingscontracten of in geval van conflicten. Het is afhankelijk van de situatie of advies voldoende is of dat de advocaat arbeidsrecht ook actief aan de slag gaat en juridische ondersteuning biedt aan de werkgever of de werknemer.

In welke situaties?

Er zijn verschillende situaties waarin een advocaat arbeidsrecht ingeschakeld kan worden. Dat kan dus door de werkgever, maar ook door de werknemer. Een werknemer doet er bijvoorbeeld verstandig aan om in geval van ontslag een advocaat arbeidsrecht in te schakelen, zodat hij of zij niet benadeeld wordt in zijn of haar vertrek. Voor de werkgever geldt eigenlijk hetzelfde in zo’n geval. Een advocaat arbeidsrecht kan daarnaast ingeschakeld worden als er sprake is van een conflict. Vaak gaat zo’n conflict over de onderhandelingen voor het ontslag.

Ontslag

Ontslag is iets lastigs en daarom is een advocaat arbeidsrecht verstandig. Wanneer je zelf ontslag neemt, teken je er namelijk voor dat je geen recht op een WW-uitkering hebt en krijg je geen transitievergoeding. Als je dit overlegt met je werkgever en je wordt ontslagen met wederzijds goedvinden, dan kun je hier wel aanspraak op maken. De advocaat arbeidsrecht zorgt dan dat je niet benadeeld wordt door de afspraken die in het beëindigingscontract staan over bijvoorbeeld de transitievergoeding. Dit geldt zowel voor werknemer als voor werkgevers.

Bij ontslag op staande voet is de kans klein dat de werkgever in zijn of haar recht staat. Ook dan is een advocaat arbeidsrecht er om je te ondersteunen. Voor een werkgever is het bij ontslag op staande voet cruciaal dat hij of zij hier een gegronde reden voor heeft en dit kan bewijzen. Dat is in de praktijk zelden het geval in Nederland.

Conflict

Ontslagonderhandelingen kunnen leiden tot conflicten, maar ook wanneer er geen sprake is van ontslag kunnen conflicten zich voordoen. Een goed voorbeeld is ongelijke behandeling van werknemers. In beide gevallen kan een advocaat arbeidsrecht hier adviseren en juridische ondersteuning bieden.

Tip: Omnius Advocaten