Fabius opleidingen heeft een slagingspercentage van meer dan 90%

De grootste aanbieder van kantoor- en boekhoudopleidingen, Fabius, is zeer succesvol wat betreft het aantal cursisten dat een diploma haalt. De gemotiveerde docenten beschouwen het als een uitdaging om zoveel mogelijk cursisten te laten slagen. Om dat voor elkaar te krijgen wordt er gewerkt in kleine klassen, waarin elke cursist de aandacht krijgt die hij nodig heeft. Daarnaast worden er veel en intensieve examentrainingen gegeven. Die benadering is succesvol. Bij sommige opleidingen, zoals bijvoorbeeld de opleiding baliemedewerker / telefoniste, ligt het slagingspercentage zelfs boven de 90%. Daarmee scoort Fabius ongeveer 10 procent boven het landelijk gemiddelde slagingspercentage.

Fabius focust op de cursist

Bij Fabius is het voor de meeste van de MBO opleidingen niet nodig om een vooropleiding te hebben. Uiteraard moeten de cursisten wel gemotiveerd zijn en tijdens de cursus voldoende tijd willen steken in het maken van huiswerk. Een andere voorwaarde is, dat ze de Nederlandse taal goed beheersen, zowel in woord als schrift. Voor het overige zorgt Fabius er zelf voor dat de cursisten het juiste niveau krijgen. Daarom bestaan de meeste opleidingen uit twee delen. In het eerste deel, dat ongeveer de helft van de opleiding is, wordt de basiskennis van kantoorwerk bijgebracht. Pas daarna gaat de eigenlijke opleiding van start. 

Elke opleiding is goed toegankelijk

Fabius heeft een groot aantal opleidingsfaciliteiten. Verdeeld over het land zijn er in de 30 jaar waarin het instituut bestaat meer dan 50 leslocaties. Hoewel niet elke opleiding in elke leslocatie wordt aangeboden probeert het instituut de opleidingen zo te verdelen dat de reistijd voor de cursisten beperkt blijft. De opleidingen worden gegeven in blokken van drie uur per week. Cursisten kunnen kiezen of ze de lessen in de ochtend of in de avond willen volgen. Gemiddeld moet een cursist daarnaast ongeveer een dagdeel besteden aan huiswerk.