ISO 27001 behalen

ISO 27001 certificering

Informatie- en netwerkbeveiliging worden steeds belangrijker. Het is daarom essentieel om als bedrijf je aan de norm ISO 27001 te houden. Dit garandeert een veilig informatienetwerk binnen het bedrijf en is ook bij vele soorten gevallen en bedrijven verplicht. Om aan te te tonen dat je bedrijf zich aan de norm houdt, moet een certificaat worden behaald. Hier zijn weer een aantal zaken voor nodig waar een organisatie zich rekening mee moet houden. Qvox geeft informatie over het de ISO 27001 behalen. Daarnaast verstrekken zij ook nog informatie over andere certificaten om zo de kwaliteit en management binnen organisaties en bedrijven te verbeteren.

ISO 27001 certificering

Certificering behalen

Om de certificering te behalen, kun je denken aan een paar punten. Ten eerste moet je aandacht besteden de menselijke kant. Meestal wordt voor informatiebeveiliging een technische oplossing neergezet, maar een foutje dat per ongeluk gebeurt door een medewerker kan ervoor zorgen dat het bedrijf straks platligt. Hier moet risico mee worden gehouden bij het minimaliseren van risico’s. Daarnaast moeten niet alleen de procedures worden beschreven. Er moeten ook goede controlemechanismen beschikbaar zijn om te voorkomen dat procedures fout gaan. Bovendien moeten handmatige controles worden voorkomen. De technische beheersmaatregelen, zoals patchmanagement en wachtwoordbeheer moeten worden geautomatiseerd. Verder moet er een goed calamiteitenplan en een back-up/reserve locatie om de informatie te beveiligen tegen bedreigingen van buitenaf. Probeer niet alles zelf te doen. Een externe verantwoordelijke voor informatiebeveiliging heeft vaak meer kennis en impact dan iemand die intern verantwoordelijk wordt gemaakt. ICT-leveranciers moeten ook niet blind worden vertrouwd, dus het is belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt. Leg deze vast in een Service Level Agreement (SLA).

Dienstverlening

Er kan hulp worden ingezet om de ISO 27001 certificering te behalen. Zo biedt QVOX dienstverlening waarbij zij hun netwerkpartners, projectmanagers, adviseurs en interne auditors inzetten om vragen te beantwoorden. Met behulp van een kick-off, het inrichten van het ISMS (information security management system) en ondersteuning bij de borging van het KMS wordt de kwaliteit en management van bedrijven verbeterd.