Sportveld aanleggen? Vraag advies sportaccommodatie aan

Sport is belangrijk, gezond en het verbindt mensen. Daarom hebben veel gemeenten de aanleg van sportaccommodaties hoog op de agenda staan. Voor advies over een sportaccommodatie kun je bij BTL terecht. Het bedrijf helpt je niet alleen met het ontwerp, maar ook met het realiseren van dit ontwerp. Wat kun je in detail verwachten van BTL, behalve advies sportaccommodatie? In de eerste plaats kun je terecht voor advies en begeleiding. Denk hierbij aan een objectief onderzoek waarin aan wordt gegeven wat nodig is om de kwaliteit van een accommodatie op een hoog niveau te houden. Dit geldt voor bestaande voorzieningen, maar ook voor nieuwbouw. Je kunt advies verwachten op basis van de wensen van gebruikers.

Ook kun je bij BTL terecht voor exploitatie en beheer. Een gemeente heeft te maken met een budget; daar moet slim mee omgegaan worden. Het sociaal maatschappelijk belang van sporten wordt gezien: hierdoor kan realistisch worden gekeken naar de budgetten en het beheer van de accommodaties. BTL zorgt voor het in beeld brengen van de mogelijkheden. Op basis hiervan kunnen goede keuzes worden gemaakt over exploitatie en beheer van sportvelden en andere faciliteiten.

Advies sportaccommodatie bij BTL

Gemeenten en verenigingen kunnen bij BTL de adviezen en steun ontvangen op verschillende punten. Hieronder vallen capaciteitsonderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken, toekomstbestendige sportvoorzieningen, behoefteonderzoeken en sportpark-visies. De focus ligt niet alleen op nu, maar ook op onbezorgd sporten in de toekomst. Online kun je de brochure Groener Sporten aanvragen om zo een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden en oplossingen die BTL biedt.