Tip: betrek je personeel in een AVK – Security Awareness training

Met het toenemend belang dat we aan de IT binnen bedrijven hechten ontstaan ook risico’s, met name wat betreft de veiligheid van je bedrijf. Zeker bedrijven die met gevoelige informatie werken zijn hiervan slachtoffer als het personeel de beginselen van het verantwoordelijk werken niet volledig snapt of voelt. Met een AVK – Security Awareness training breng je deze beginselen bij je personeel. Van een papiertje met regels leren zij niets, ze moeten het echt ervaren. 

11

Wat komt er aan de orde tijdens de awareness training?

Enkele zaken die aan de orde komen in de AVK – Security Awareness training zijn de volgende:

 • Het theoretisch kader en jargon van beveiliging & IT beveiliging;
 • Laptop, tablet & smartphone die veilig gebruikt worden
 • E-mail en Outlook slim leren toepassen
 • IT, software en virusdefinitie updates
 • Veilig en integer aan de slag behandeld in workshops
 • De mogelijke concrete risico’s binnen
  • Social Media & Online privacy
  • Phishing
  • Cloud computing
  • Social Engineering
  • Voorbeelden uit de praktijk en de spelregels van de organisatie
 • Risico’s van het internet
 • (On)veilige site (on)veilige e-mail leren herkennen
 • Smartphone en tablet beveiligen
 • Veilige wachtwoorden

7

Het is een goede investering in de veiligheid van de gegevens van je bedrijf en je klanten hierin te investeren – en bedenk altijd dat de kosten en andere materiële en immateriële schade (bijvoorbeeld het verlies van klanten, schadeclaims, reputatieschade) vele malen groter zijn. Voorkomen is beter dan genezen, dat is in dezen zeker het geval. Draag dus zelf bij aan een verantwoordelijker bedrijf en bedrijfsvoering, daar plukt iedereen de vruchten van.

10