Tips voor een goede afvalscheiding binnen je bedrijf

goede afvalscheiding

Duurzaam ondernemen wordt steeds populairder, waarbij het scheiden van bedrijfsafval een belangrijk onderdeel is. Een goede afvalscheiding draagt niet alleen bij aan een beter milieu, maar zorgt ook voor een besparing op de afvalverwerkingskosten. Is een goede afvalscheiding binnen jouw bedrijf interessant? Lees dan onderstaande tips om bedrijfsafval beter te scheiden.

Produceer minder afval

Voordat je begint met het verbeteren van de afvalscheiding is het belangrijk om eerst eens de afvalproductie onder de loep te nemen. Zijn er mogelijkheden om de afvalproductie binnen je bedrijf te verminderen? Vaak zorgt het gebruik van sterke en duurzame producten voor een vermindering van de afvalproductie. Probeer de productie van afval binnen je bedrijf zo veel mogelijk te beperken.

Breng de afvalstromen in kaart

Voor een goede afvalscheiding is het van belang om precies te weten met welke afvalstromen je allemaal te maken krijgt en in welke hoeveelheden. Zo kan je jouw afvalbeheerplan aanpassen op de afvalproductie binnen het bedrijf. Zo is het nodig om voor elke afvalstroom een container te huren. Regel voordelig een afvalcontainer via Milieu Service Nederland voor elke afvalstroom.

Maak afspraken over afvalscheiding

Afval scheiden en verwerken doe je niet alleen. Daarom is het van belang om duidelijke afspraken met medewerkers en de afvalinzamelaar te maken. Om afvalscheiding voor je medewerkers makkelijker te maken is het gebruik van stickers en pictogrammen een efficiënte manier om duidelijk te maken welk afval in welke afvalcontainer hoort. Meer weten? Lees meer over afvalinzameling op MilieuServiceNederland.nl en vraag om advies van specialisten.

Afval scheiden bij de bron

In principe zijn alle Nederlandse bedrijven zijn wettelijk verplicht om hun bedrijfsafval bij de bron te scheiden. Zo dien je verschillende afvalstromen zoals papier, plastic, puin, grofvuil en restafval apart in te zamelen. Afval scheiden bij de bron zorgt ervoor dat het afval gerecycled kunnen worden. Zo worden kostbare grondstoffen optimaal benut, waardoor er minder nieuwe grondstoffen gewonnen hoeven te worden.