Wanneer kun je een outplacementbureau inschakelen?

werkdruk verlagen

Je kunt een outplacementbureau inschakelen als je, om welke reden dan ook, onvrijwillig moet gaan zoeken naar ander werk. Dus als je bent ontslagen of als ontslag dreigt. Een outplacementbureau begeleidt je niet alleen naar nieuw werk maar zorgt er ook voor dat je verder kunt in je persoonlijke en werkzame leven. Omdat je onvrijwillig op zoek moet naar nieuw werk kunnen er problemen zijn die een nieuwe start moeilijk maken, daarom wordt er eerst voor gezorgd dat:

·         Boosheid en verdriet over het ontslag een plek krijgt

·         Je leert om te gaan met onzekerheid over je toekomst

Daarnaast wordt gekeken:

·         Welk werk het beste bij jou past zodat je de baan vind waar je blij van wordt

·         Wat voor jou de beste aanpak is om nieuw werk te vinden en waar je die banen kunt vinden

Goed getrainde coaches van dat outplacementbureau starten een speciaal op jouw gericht traject met als doel het vinden van een passende nieuwe baan.

Een outplacementtraject start altijd met een oriënterend gesprek

Elk outplacementtraject start altijd met een oriënterend gesprek. Dat wordt gedaan omdat er moet worden gezocht naar de juiste coach. Dat doen we omdat er wel een klik moet zijn tussen jou en je coach. Als dat niet zo is kan het traject vastlopen en dat is iets wat we niet willen. Wat we tijdens het oriëntatie gesprek doen is inventariseren:

·         Waar je op dit moment staat

·         Waar je naar toe wilt werken

·         Wat je doel is

·         Hoe je daar het beste naar toe kunt werken

Omdat deze route voor iedereen anders is wordt er altijd een traject op maat gemaakt. Daarnaast is het ook belangrijk dat er aandacht is voor jouw gevoel. Met onvrijwillig ontslag gaat iedereen anders om. Voor je, met een schone lei, bij een andere werkgever kunt beginnen is het goed om eventuele boosheid, verdriet en frustratie een plaats te kunnen geven. Ook dat leer je bij een outplacement traject.

Voor iedereen wordt een passend outplacementtraject gemaakt

Zoals gezegd reageert iedereen anders op onvrijwillig ontslag. Dat is op zich al een reden om een traject op maat te maken. Een andere reden om een outplacementtraject op maat te maken is dat niet iedereen dezelfde opleiding of kennis heeft. De coach start een traject dan ook met gesprekken over je gemoedstoestand, maar er wordt ook gekeken naar waar jij op dit moment staat in je leven en wat je eigenlijk graag zou willen. Daarvoor worden testen en vragenlijsten gebruikt. Aan de hand van die uitkomsten wordt een plan opgesteld waarin je:

·         Een doel stelt waar je naar toe wilt werken

·        Aangeeft wat je wilt gaan doen in de rest van je werkzame leven

·         Wat is er nodig om dat te bereiken;

·        Wordt bekeken of je hiervoor omgeschoold moet worden of dat scholing genoeg is

Een goed outplacementtraject helpt je weer op weg

De coaches van het outplacementbureau hebben inmiddels een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van outplacement- en loopbaancoaching. Zij weten als geen ander dat aandacht voor jouw persoonlijke situatie werkt. Je leert wat je talenten, vaardigheden en kwaliteiten zijn waardoor je vertrouwen in wat je kunt wordt versterkt. Zo leer jezelf je koers te bepalen. Daarnaast wordt je geholpen met het maken van een goede cv en leer je hoe je kunt netwerken. Je krijgt sollicitatie training, leert hoe je sollicitatiebrieven kunt schrijven, waar je vacatures kunt vinden en hoe je deze kunt analyseren. Dit alles zorgt ervoor dat je binnen de kortste tijd een nieuwe baan hebt gevonden.