Wat maakt de aansprakelijkheidsverzekering zo belangrijk?

Tijdens ons leven worden we als mensen niet zelden geconfronteerd met verschillende risico’s. Verschillende van deze risico’s moeten we zelf zien te overwinnen. Voor andere risico’s geldt gelukkig dat we ons er tegen kunnen laten verzekeren. Dit uiteraard door het afsluiten van een bepaalde verzekering. Neem nu bijvoorbeeld de zogenaamde aansprakelijkheidsverzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze in de praktijk ontzettend belangrijk is. Ze dekt namelijk heel wat aansprakelijkheden in die je anders zouden kunnen confronteren met een significant prijskaartje. In ieder geval, zou jij graag ook meer te weten willen komen over het in kunnen dekken van verschillende van jouw aansprakelijkheden? Dan moet je zeker en vast verder blijven lezen.

Moet je een aansprakelijkheidsverzekering verplicht afsluiten?

Een zeer belangrijke vraag die we in de praktijk ook erg vaak gesteld zien worden heeft betrekking tot het feit of de aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht dient te worden afgesloten. Dat is op moment van schrijven niet het geval. In Nederland evenals in andere Europese landen geldt er daarvoor dus (nog) geen wettelijke verplichting. Het spreekt evenwel voor zich dat dit snel kan veranderen. Het loont dan ook altijd de moeite om dit even extra zorgvuldig te controleren op het ogenblik dat jij eventueel zou overwegen om over te gaan tot het afsluiten van zo’n verzekering.

Het feit dat de aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk is verplicht hoeft evenwel niet te betekenen dat het niet de moeite waard kan zijn om ze af te sluiten, integendeel. Het is namelijk zo dat er op deze manier heel wat verschillende schadegevallen verzekert kunnen worden die anders een significante bedreiging zouden kunnen betekenen voor je financiële situatie evenals voor je financiële toekomst. Het is mede omwille van deze reden dat deze verzekering sinds jaar en dag wordt bestempeld als één van de belangrijkste verzekeringen die op de markt zijn terug te vinden.

Welke risico’s kan je met deze verzekering verzekeren?

Er zijn een groot aantal verschillende risico’s die je door middel van de aansprakelijkheidsverzekering kan laten verzekeren. In eerste instantie geldt dit bijvoorbeeld voor de schade die jij toebrengt aan (de spullen van) derden. Denk hierbij bijvoorbeeld in eerste instantie aan de laptop die je mogelijks mag huren van je buurman. Tijdens deze periode laat je de laptop echter vallen waardoor deze stuk gaat. Ook al heb je dit mogelijks uiteraard niet opzettelijk gedaan toch ben je verantwoordelijk voor de schade die je hebt veroorzaakt. De aansprakelijkheidsverzekering kan deze schade verzekeren.

Bovenstaande is natuurlijk niet alles. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat deze verzekering je kan beschermen tegen schade die mensen ondervinden wanneer ze zich op jouw eigendom bevinden. Stel nu bijvoorbeeld dat je een lange kabel hebt gespannen doorheen je tuin. Wanneer de buurman of iemand anders op bezoek komt struikelt hij over deze kabel. Ook in dat geval zal je bijzonder tevreden zijn om houder te zijn van een verzekering die deze aansprakelijkheid indekt. Het moet immers gezegd dat de kosten in dit geval al behoorlijk snel vrij stevig kunnen oplopen.

Wie kan je allemaal laten verzekeren onder de aansprakelijkheidsverzekering?

In menig aantal gevallen is het bij het afsluiten van een bepaalde verzekering zo dat uitsluitend de effectieve verzekeringnemer is verzekert. Dat geldt niet voor de aansprakelijkheidsverzekering. Voor deze verzekering geldt dan ook in de praktijk dat je niet alleen zelf bent verzekerd, dat geldt ook voor je kinderen evenals zelfs voor de huisdieren. Dit laatste is zeker niet onbelangrijk. Het komt in de praktijk namelijk zeer vaak voor dat zowel honden als katten schade toebrengen aan derden. In dat geval is deze schade dus eveneens verzekert onder de aansprakelijkheidsverzekering.

Krijg jij vaak mensen over de vloer die bij jou logeren? Dat uiteraard zonder dat er hierbij sprake is  van een echte commerciële activiteit? Ook in dat geval zal je merken dat zij mee zijn verzekert tijdens hun verblijf. Bovendien is het zo dat deze verzekering doorgaans een zeer aanzienlijke financiële dekking voorziet. Niet zelden is het dan ook zo dat ze een dekking biedt tot een waarde van meer dan één miljoen euro. Dit maakt meteen duidelijk hoe ongelofelijk belangrijk het in de praktijk niet kan zijn om ervoor te kiezen om dit type van verzekering af te sluiten.

Hoe duur is een aansprakelijkheidsverzekering?

De hoogte van het bedrag waarvoor je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit zorgt ervoor dat veel mensen vermoeden dat er ook een stevige premie aan verbonden is. Dat valt in de praktijk best goed mee. Het spreekt voor zich dat er een bepaalde premie voor deze verzekering dient te worden betaald, maar de hoogte daarvan kan in het merendeel van de gevallen wel degelijk stevig binnen de perken worden gehouden. Dat ondanks de aanzienlijke financiële dekking die wordt aangeboden.

Om ervoor te zorgen dat je de kostprijs van je aansprakelijkheidsverzekering nog wat (extra) kan dekken is het in de praktijk altijd de moeite waard om te overwegen om deze op te laten nemen in een speciale bundel waar ook de andere woningverzekeringen in terug te vinden zijn. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om de inboedelverzekering, maar ook om de opstalverzekering (of beiden). Door er vervolgens voor te kiezen om de premie van al deze verzekeringen bijvoorbeeld per kwartaal te betalen hou je ze lekker betaalbaar terwijl je tegelijkertijd toch optimaal bent verzekerd. In ieder geval hoeft de financiële kant van de zaak dus zeker geen reden te zijn om er niet voor te kiezen om deze verzekering af te sluiten, wel integendeel eigenlijk.

Conclusie; het afsluiten van deze verzekering is eigenlijk een echte must!

Het spreekt voor zich dat er menig aantal verschillende verzekeringen op de markt zijn terug te vinden die de moeite waard zijn om af te sluiten. Van al deze verschillende verzekeringen zouden we echter zomaar kunnen stellen dat deze aansprakelijkheidsverzekering de meest interessante is. Eigenlijk zou iedereen er verplicht voor moeten kiezen om ze af te sluiten. De schadegevallen die ze indekt zijn immers absoluut als meer dan aanzienlijk te bestempelen. Het mag dan ook duidelijk zijn, het loont zeker de moeite om deze polis toe te laten voegen aan jouw pakket met verzekeringen!

Diks.nl: wij vergelijken verschillende verzekeraars voor jou.